مدیر دبیرستان

سرکار خانم شفیقه محمودی

آدرس مدرسه

میانه- خیابان امام خمینی- روبروی شرکت نفت  تلفن: 52246540

مشخصات دبیران و اساتید مدرسه

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام خانوادگی

نام

زمین شناسی

فوق لیسانس

تقي زاده

فرانك

علوم سیاسی

لیسانس

چمن پيرا

شيوا

روانشناسی

لیسانس

خاني

بهاره

فلسفه

فوق لیسانس

زيداله پور

ليلا

دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

لیسانس

سعيدي

سمانه

علوم قرآنی

فوق لیسانس

سعيدي

الهام

مدیریت آموزشی

فوق لیسانس

شيخ الاسلامي

حافظه

دبیری ریاضی

لیسانس

گروسي

سميرا

زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس

محمودي

فريبا

ریاضی

فوق لیسانس

مددي كلوبه

حميد

شیمی کاربردی

فوق لیسانس

ميرزايي

زينب

زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس

ميرغفاري

آرزو

مشاوره

لیسانس

نظري

سهيلا

عربی

لیسانس

يعقوبي

نسرين

 

 

گروسي

نادر

 

 

قره داغی

مینا

 

 

رکنی

سعیده

 

 

زرین پور

زهرا

 

 

مقدم

معصومه

 

 

محمدی

آزاده

 

 

عابدی

اسما

 

 

سلیمانی فرد

لیلا

 

امکانات آموزشی

ساختمان دبیرستان دخترانه مستقل و دارای 3 طبقه میباشد. دبیرستان مجهز به آزمایشگاه فیزیک، شیمی و سایت کامپیوتری است. کلیه امکانات دانشگاه آزاد اسلامی از قبیل مجتمع ورزشی، آمفی تئاتر ، آزمایشگاهها و کارگاهها از طرف دبیرستان دخترانه قابل استفاده است.

بالا
saeed_sol@yahoo.com