مدیر دبیرستان

حاج حبیب اله حبیبی 

آدرس مدرسه

میانه – انتهای فلکه فرمانداری – دانشکده علوم انسانی تلفن: 52246660

مشخصات دبیران و اساتید مدرسه

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام خانوادگی

نام

زیست شناسی

لیسانس

آر