شهرام موسوی

مرتبه علمی: استادیار پایه 8

آدرس: ايران، آذربايجانشرقي، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

کد پستی: 5315836511 

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

دکتری

عمران-سازه­های هیدرولیکی

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1395

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

ایران

1382

کارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1378

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان پایان نامه فوق لیسانس :آنالیز غیر قطعی تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی

عنوان رساله دکتری : شبیه سازی انتقال آلودگی در محیطهای متخلخل با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی-درون یاب بدون شبکه

 

 

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارشناس ارشد طرح

میانه

1382

1389

آب منطقه ای آذربایجانشرقی

مدیر گروه و عضو هیات علمی

میانه

1389

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه-گروه عمران

مدرس مدعو

میانه

1383

1396

دانشگاه تبریز(دانشکده فنی میانه)-پیام نور

سوابق تدریس:

دانشگاه تبریز(دانشکده فنی میانه):

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه- نقشه برداری و عملیات، مقاومت مصالح، ساختمانهای حفاظتی، محاسبات فنی 1و 2، زبان فنی (90- 96)

دانشگاه پیام نور:

 مقاومت مصالح- استاتیک-نقشه برداری، ژئوشیمی، آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی(92-83)

دانشگاه آزاد اسلامی:

مقطع کارشناسی ارشد: ریاضیات عالی مهندسی، روش اجزاء محدود ، تکنولوژی عالی بتن، سمینار و روش تحقیق

مقطع کارشناسی و کاردانی: مهندسی محیط زیست، مکانیک خاک، نقشه برداری، متره برآورد، ایستایی 1و2 ، مدیریت ساخت، هیدرولیک، مکانیک سیالات، هیدرولوژی، اجزای ساختمان، بتنهای ویژه ترمیم، زمین شناسی مهندسی، مصالح ساختمانی، سیستمهای انتقال آب، زهکشی، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای منابع آب، اقتصاد مهندسی، مبانی طراحی شبکه های آبیاری، مبانی طراحی شبکه های زهکشی، اصول مهندسی سد، ، بناهای آبی، آیین نامه های ساختمان(96-86)

دانشگاه غیر انتفاعی:

 نقشه برداری، متره برآورد، مدیریت ساخت، مکانیک خاک1و2، محوطه سازی، مصالح ساختمانی، عناصر و جزئیات ساختمان ، نقشه برداری (92-88)

 

 

طرحهای تحقیقاتی  :

عنوان

موسسه حمایت کننده

تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن

وزارت نیرو

ارزیابی شکست سدهای خاکی (سد علویان)

دانشگاه ازاد اسلامی

تحلیل ریسک زلزله در سیستم های توزیع آب شهری

دانشگاه ازاد اسلامی

بهینه سازی قابهای خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم رقابت

دانشگاه ازاد اسلامی

 

دوره های آموزشی:

- دوره تخصصی طراحی و اجرای پی های عمیق، دوره تخصصی خوردگی و حفاظت کاتدیک، دوره تخصصی حقوق آب، مهارتهای هفتگانه و نرم افزارهای تخصصی مهندسی، دوره آموزشی مدیران گروه، مکارم الخلاق، استخراج اطلاعات از متون علمی، اصول تعلیم و تربیت اسلامی، آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب، تبیین سند چشم انداز و مبانی فرهنگی و اجتماعی آن

 

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

هوش مصنوعی و روشهای عددی در مهندسی عمران

بهینه سازی و ایمنی سازه ها

هیدرولیک و محیط زیست

 

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

راهنمای آزمایشهای مکانیک خاک

 

*

دانشگاه ازاد اسلامی

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات  داخلی و خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

بررسی کلراید در آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل هوش مصنوعی و روش وابستگی تبدیل موجک (پذیرفته شده)

مجله عمران تربیت مدرس

1396

اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (پذیرفته شده)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

1396

Experimental and AI-based Numerical Modeling of Contaminant Transport in Porous Media

© 2017 Elsevier Ltd (journal of contaminant hydrology)

2017

Conjunction of Artificial Intelligence-Meshless Methods for Contaminant Transport Modeling in Porous Media, an Experimental Case Study (Accepted)

Journal of Hydroinformatic

2017

Conjunction of radial basis function interpolator and artificial intelligence models for time-space modeling of contaminant transport in porous media

© 2017 Elsevier Ltd (journal of hydrology)

2017

Spatiotemporal groundwater level modeling using hybrid artificial intelligence-meshless method

© 2016 Elsevier Ltd (journal of hydrology)

2016

بررسی و ارزیابی پارامترهای شکست سدهای خاکی

مجله عمران واحد علوم و تحقیقات

1388

Evaluation of Earthen Dam-Breach Parameters and Resulting Flood Routing Case Study: Aidoghmosh Dam

International Journal  ( IJAIR )

2013

 

 

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

 

Silesia

2016

Temporal Chloride Modeling of Groundwater by Conjugation of Artificial Intelligence and Wavelet Transform Coherence Approaches

Damage Identification of Cracked Plates Using Neural Networks

10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May 201 5

 

2015

بررسی و ارزیابی الگوریتم رقابت استعماری در طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی

اولین کنفرانس توسعه محوری عمران و ... دانشگاه کلستان

1393

بررسی آسیب پذیري شبکه آب شهري در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل HZAUS-MR4

کنفرانس

1393

بررسي شكست ناشي از پديده ايجاد لوله (Piping) در سدهاي خاكي (مطالعه موردي: سد علويان و سد آيدوغموش)

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - تبریز 1392

1392

The identification of the system of offshore platforms and introduction new method to investigate the probable damage detection using the test results done on the Persian Gulf

کنفرانس بین المللی- تهران

1392

Uncertainty Analysis of Earthquake Return Periods in Northwest of Iran by Using Statistical Methods

Tabriz Municipality

2011

بررسی روشهای حفاری تونل انتقال آب آیدوغموش در شرایط کمبود دینامیت

دانشگاه صنعتی شاهرود

1390

Flood Risk Assessment in order to determination premium of insurance

Shahid Chamran University

2007

THE APPLICATION OF NON- LINER SYSTEM AND CHAOS THEORY IN PREDICTING FREQUENCY OF EARTHQUAKE IN IRAN

Geneva, Switzerland

2006

Regional Flood Frequency Analysis Based on L-Moment Approach (Case Study West Azarbaijan Basin)

MALAYSIA

2004

تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي و رونديابي سيلاب ناشي از آن

دانشگاه صنعتي شريف

1383

شبيه سازي جريان غيرماندگار با استفاده از مدل FLDWAV

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

شبيه سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از مدل عددي MODFLOW

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

بررسي زمانهاي مختلف تمركز در تعيين دبي حداكثر سيل با استفاده از روش SCS

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

بررسي و ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از مدل MODFLOW

دانشگاه تهران

1383

آناليز غيرقطعي تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1382

 

 

 

 

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

ASCE

USA

2004

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ایران

1392